Internationella GIS-dagen 2011

Laddar Karta...

Datum/Tid
16 nov 2011
14:00 - 18:00

Plats
SLU Ultuna


Inbjudan

Bidrag

Torkel Kjösnes – Solen skolskjuts
Kjell Andersson – GIS-support monitoring
Anna Iosif – Presentation Miljödataportalen
Mikael Schröder – Int GIS-dagen 2011

Välkomna på GIS-dag workshop, 16 november 2011!

Årets upplaga av den årliga GIS-dagen är ett samarrangemang av GIS i Uppsala län och UpGIS.

Årets tema fokuserar på att lyfta fram de GIS-relaterade verksamheterna som pågår i Uppsala med omnejd.

Vi vill därför bjuda in GIS-användare från näringsliv, forskning eller förvaltning till en workshop där det finns möjlighet att hålla mini-presentationer om 10-15 minuter för att presentera någon aspekt av vad man gör just för tillfället.

Arbetar du med något GIS-projekt som du skulle vilja presentera?
Har du hittat något GIS-program som ger nya möjligheter?
Har du tillgång till något material som du tror att andra skulle kunna vara intresserade av?
Har du något GIS-relaterat problem som du skulle vilja ha synpunkter på?

Kom gärna och berätta om det på GIS-dagen!

…men även du som bara vill höra lite om hur GIS används inom studier, näringsliv, forskning eller förvaltning är varmt välkommen! GIS-dagen kommer att vara en utmärkt möjlighet för att se bredden av användningen av GIS i samhället.
Tid: 14.00
Plats: Rum 2069 i MVM huset, SLU, Ultuna (Busshållplats Centrala Ultuna, buss 20, 21, 110, 115)

Denna inbjudan skickas till alla som nås av utskick från GIS i Uppsala län och UpGIS – vidarebefordra den gärna till alla du tror skulle kunna vara intresserade.

Anmäl er på följande adress info@www.gisiuppsalalan.se. I anmälan, ange ifall ni vill presentera något (med rubrik) och om ni har särskilda önskemål vad gäller mat. Om du behöver tillgång till dator hör gärna av dig i förväg till jacob.lagerstedt@slu.se. Vi ser gärna din anmälan senast fredagen den 11/11 för att kunna planera mängden mat.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus