Aktiviteter

GIS i Uppsala län arrangerar årligen ett antal seminarier där användningen av GIS i olika verksamheter presenteras av inbjudna föredragshållare. Även studiebesök till olika organisationer anordnas.

Seminarierna/studiebesöken arrangeras ibland tillsammans med GIS-föreningen i Västmanland. Även andra intresserade är välkomna att deltaga i arrangemangen.

Inga Aktiviteter

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus