Aktiviteter

GIS i Uppsala län arrangerar årligen ett antal semiarier där användningen av GIS i olika verksamheter presenteras av inbjudna föredragshållare. Även studiebesök till olika organisationer anordnas.

Seminarierna/studiebesöken arrangeras ibland tillsammans med GIS-föreningen i Västmanland. Även andra intresserade är välkomna att deltaga i arrangemangen.

Datum/Tid Aktivitet
19 mar 2020
14:00 - 19:00
Årsstämma - 19 mars 2020 på SLU
Loftet på SLU, Uppsala

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus