Styrelsen i GIS Uppsala län

Styrelsen

Kristina Martinelle (ordförande), SGU, 018-17 90 71

Monica Beckholmen (sekreterare),  0730 315 209
Sven Vasseur, Lantmäteriet, 026-63 37 56
Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun, 018-727 46 73 (tjänstledig)
Alexei Saris, Tierps kommun, 0293-21 80 72
Mathias Andersson (kassör) Uppsala kommun,

Suppleanter
Anders Larsolle, SLU Uppsala, 018-67 34 46
Cliff Sin Wai Lau, Enköping kommun, 0171-62 69 59

Valberedning
Karin Ericsson, (tidigare Lantmäteriet), 0730-670 966
Maan Shamoon, Uppsala kommun, 0704-39 32 31
Jenny Ampiala, Tierps kommun, 0293-21 80 78

info@gisiuppsalalan.se


Organisationsnummer 81 76 05 – 1459

Styrelsemöten 2019

  • 14 maj kl 14.00-16.00,
  • 3 juni kl 15.00-17.00,
  • 27 augusti kl 15.00-17.00,
  • 2 oktober kl 15.00-17.00,
  • 12 december kl 15.00-17.00,

Vårens styrelsemöten 2020

  • 20 januari kl 15.00-17.00,
  • 3 februari kl 9.30-10.00,
  • 13 februari kl 15.00-17.00,


Årsmöte 19 mars 14.00-15.00

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus