Styrelsen i GIS Uppsala län

Styrelsen

Louise Tränk (ordförande), Länsstyrelsen, 010-22 33 435

Monica Beckholmen (sekreterare),  0730 315 209
Sven Vasseur, Lantmäteriet, 026-63 37 56
Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun, 018-727 46 73
Daniel Morosini, Sweco, 018-17 20 01
Mathias Andersson (kassör) Uppsala kommun, 070 626 7256

Suppleanter
Anders Larsolle, SLU Uppsala, 018-67 34 46
Cliff Sin Wai Lau, Enköping kommun, 0171-62 69 59

Valberedning
Karin Ericsson, (tidigare Lantmäteriet), 0730-670 966
Rosanna Grytsan, student, 076 907 7481

info@gisiuppsalalan.se


Organisationsnummer 81 76 05 – 1459

Styrelsemöten 2020

  • 5 maj kl 11.00-12.00
  • 10 juni kl 15.00-16.00
  • 18 augusti kl 15.00-17.00
  • 22 september 15.00-17.00
  • 6 oktober kl 13.00-14.00
  • 4 november kl 15.00-1700
  • 2  december kl 15.00-17.00

Vårens styrelsemöten 2021

  • 14 januari kl 15.00-17.00
  • 23 februari kl 15.00-17.00

Årsmöte 23 mars 14.00-15.00

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus