Styrelsen i GIS Uppsala län

Styrelsen

Louise Tränk (ordförande), Länsstyrelsen i Uppsala län, 010-223 34 35

Jakob Bornegrim (sekreterare),  Lantmäteriet, 026-63 33 63
Oskar Bremer (kassör) Länsstyrelsen i Uppsala län, 010-223 34 34
Michael Fors, Håbo kommun, 0171-46 43 90
Paul Padoan, Uppsala kommun, 018-72 74 791
Erik Escalier, Ocellus Information Systems AB, 070-458 04 27

Suppleanter
Anders Larsolle, SLU Uppsala, 018-67 34 46
Robert Jansson, Enskild medlem, 0171-62 69 59

Valberedning
Alexei Saris, Tierps kommun, 0293-21 8072
Vakant

info@gisiuppsalalan.se


Organisationsnummer 81 76 05 – 1459

Styrelsemöten 2023

  • 26 maj kl 13.30
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus