Styrelsen i GIS Uppsala län

Styrelsen

Louise Tränk (ordförande), Länsstyrelsen, 010-223 34 35

Lydia Haraldson (sekreterare),  Uppsala kommun, 018-727 46 88
Sven Vasseur, Lantmäteriet, 026-63 37 56
Adriana Berbesi-Stenfelt, Heby kommun, 0224-361 87
Daniel Morosini, Sweco, 018-17 20 01
Mathias Andersson (kassör) Svensk Kärnbränslehantering AB, 070-626 7256

Suppleanter
Anders Larsolle, SLU Uppsala, 018-67 34 46
Cliff Sin Wai Lau, Enköping kommun, 0171-62 69 59

Valberedning
Alexei Saris, Tierps kommun, 0293-21 8072
Rosanna Grytsan, student, 076-907 7481

info@gisiuppsalalan.se


Organisationsnummer 81 76 05 – 1459

Styrelsemöten 2021

  • 19 januari kl 15.00
  • 23 februari kl 15.00
  • 13 april kl 15.00
  • 18 maj kl 15.00
  • 15 juni kl 15.00
  • 24 augusti kl 15.00
  • 28 september 15.00

Årsmöte  hölls den 23 mars 14.00-15.00

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus