Bli medlem

Medlemsanmälan till GIS i Uppsala län

Hur blir jag medlem i GIS i Uppsala län?
Medlemskap står öppet för alla myndigheter, organisationer, företag och enskilda m.m. som har sin verksamhet inom Uppsala län. Skilda förvaltningar eller avdelningar inom en organisation kan äga eget medlemskap. Även intressenter utanför Uppsala län kan vinna inträde om detta är viktigt för föreningen.

Medlemskap erhålls genom att betala årsavgift och börjar gälla från och med att medlemsavgiften är erlagd. Årsavgiften är för närvarande 1 500 kr för organisation och 0 kr för särskilt medlemskap för enskild person. Enskild medlem deltar gratis i After-Work/seminarier men betalar självkostnadspris för större evenemang och resor.)

Medlemskap innebär att alla anställda inom medlemsorganisationen har rätt att delta i föreningens aktiviteter som GIS-seminarier, studiebesök etc. För seminarier tas normalt ut en deltagaravgift.

Är Du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen!

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus