Projekt

Genomförda projekt

  • GIS-tekniken i den IT-baserade skolundervisningen
    Den framtida kompetensförsörjningen inom geodataområdet är osäker, högskoleutbildningar läggs ner på grund av för få sökanden samtidigt som marknaden skriker efter fler utbildade, och nya möjligheter och affärsområden tillkommer i denna expansiva sektor.
    För att söka råda bot på detta arbetar GIS-föreningen i Uppsala tillsammans med IT-gymnasiet för att öka lärare och elevers kännedom och kunskap om GIS. Läs mer
  • Inventering av GIS-kompetens och verktyg
    För att få en överblick över vilka GIS-verktyg som används och vilken GIS-kompetens som finns inom länet genomförde GIS-föreningen en enkätundersökning 2011 hos föreningens medlemmar. Resultaten från denna undersökning finns i Sammanställning C län.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus