Stipendium

Föreningen ”GIS i Uppsala län” delar ut ett stipendium

Ansök senast den 31 januari 2019

För att stimulera ökad användning av geografiska informationssystem (GIS), har föreningen instiftat ett stipendium på 5 000 kronor. Stipendiet tilldelas ett GIS-projekt som uppfyller följande kriterier:

  • nyttan av att använda geografiska data kan påvisas
  • GIS används på ett kreativt och rationellt sätt
  • projektet redovisas i form av en presentation på föreningens årsmöte

Vem kan ansöka?

Sökande ska ha sin studieort eller hemvist i Uppsala län. Alla GIS-projekt beaktas men studieprojekt, från grundskole-till universitet/högskolenivå, prioriteras.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 31 januari 2019 på adress:

GIS i Uppsala län
Kristina Martinelle
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus