Initiativ

Här presenteras olika initiativ som GIS i Uppsala län driver

Upprop Fria GeoData
Geodata används överallt i samhället och utgör en viktig grund i vårt moderna samhälles IT-infrastruktur. I dag hindras användningen väsentligt av de pris- och avtalsmodeller som nyttjas av olika myndigheter och organisationer. Detta hämmar näringslivsutvecklingen och innovationer inom denna sektor. Geodata upplevs som mycket dyrt av användarna, men kostar egentligen lite för samhället som helhet att ta fram och underhålla. Geodata borde vara likställt med annan infrastruktur där finansieringen sker via gemensamma skattemedel.
GIS-föreningen i Uppsala län har därför medverkat i framtagandet av motioner till Regeringen i denna fråga.
För mer information läs: Motionen, Motition 2010

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus