Om GIS i Uppsala län

GIS i Uppsala län är en ideell förening för organisationer och enskilda personer inom näringsliv, offentlig förvaltning och utbildning m m, som vill vara med och utveckla användningen av geografisk information och GIS i regionen, och som är intresserade av verksamhet inom området.
GIS-föreningen ska verka för att främja uppbyggnad och användning av geografisk lägesbunden information med Uppsala län som sitt verksamhetsområde.

Föreningens mål och syfte är att sprida information till och förmedla erfarenheter mellan medlemmarna, bilda nätverk och verka för en rationell användning av landskapsinformation i samhället. Föreningen ska för att uppnå sina syften

  • Arrangera återkommande informationsträffar
  • Arrangera seminarier och studiebesök
  • Bidra till medlemmarnas omvärldsorientering
  • Informera om tillgången till geografisk information i samhället
  • Stimulera utvecklingsprojekt i samverkan med olika aktörer
  • Informera om och initiera kurser och konferenser inom GISverksamheten

I föreningens verksamhet ska kunskap och erfarenhet förmedlas mellan medlemmarna, föreningen ska även verka för att standards används i produktion av databaser. Föreningen ska också sprida information om geografiska databaser som berör länet.

Under de år som föreningen verkat har GIS fått en större spridning i samhället och en mängd tjänster kan utnyttjas där geografisk information utnyttjas och kombineras med annan information. Därför verkar föreningen också för att bredda kontaktytorna mot andra områden i samhället.

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus