Styrdokument

Stadgar för GIS i Uppsala län

Årsmötet 2024

Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Reslutat- och balansräkning 2023
Förslag till nya stadgar för föreningen

Årsmötet 2023

Årsstämmoprotokoll 2023
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Reslutat- och balansräkning 2022

Årsmötet 2022

Årsstämmoprotokoll 2022
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Reslutat- och balansräkning 2021
Revisionsberättelse 2021

Årsmötet 2021

Årsstämmoprotokoll 2021
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2020

Årsmötet 2020

Årsstämmoprotokoll 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet 2019

Årsstämmoprotokoll 2019
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötet 2018

Årsstämmoprotokoll 2018
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötet 2017

Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsplan för 2017
Verksamhetsberättelse för 2016

Årsmötet 2016

Årsmötesprotokoll 2016
Verksamhetsplan för 2016
Verksamhetsberättelse för 2015

Årsmötet 2015

Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsplan för 2015
Verksamhetsberättelse för 2014

Årsmötet 2014

Årsmötesprotokoll 2014
Verksamhetsplan för 2014
Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötet 2013

Årsmötesprotokoll 2013
Verksamhetsplan för 2013
Verksamhetsberättelse för 2012

Årsmötet 2012

Årsmötesprotokoll 2012
Verksamhetsplan för 2012
Verksamhetsberättelse för 2011

Årsmötet 2011

Årsmötesprotokoll 2011
Verksamhetsplan för 2011
Verksamhetsberättelse för 2010

Årsmötet 2010

Årsmötesprotokoll 2010
Verksamhetsplan för 2010
Verksamhetsberättelse för 2009

Årsmötet 2009

Årsmötesprotokoll 2009
Verksamhetsplan för 2009
Verksamhetsberättelse för 2008

Årsmötet 2008

Årsmötesprotokoll 2008
Verksamhetsplan för 2008
Verksamhetsberättelse för 2007

Årsmötet 2007

Årsmötesprotokoll 2007

Årsmötet 2006

Årsmötesprotokoll 2006

Årsmötet 2005

Årsmötesprotokoll 2005

Årsmötet 2004

Årsmötesprotokoll 2004

Årsmötet 2003

Årsmötesprotokoll 2003

Årsmötet 2002

Årsmötesprotokoll 2002

Årsmötet 2001

Årsmötesprotokoll 2001

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus