After Work 12 september 2019

Laddar Karta...

Datum/Tid
12 sep 2019
15:00 - 19:00

Plats
Bjerking AB


Vi inleder hösten med ett After Work hos Bjerking AB i Uppsala.

Karin Ericsson, kommunalpolitiker
Mina erfarenheter av kartor/GIS i Uppsalapolitiken – med varierat resultat
Karin berättar om sina erfarenheter som politiker i Uppsala kommun. Mina erfarenheter …

Jonas Fryksten, examensarbete
Sättningar i Uppsala mätta med Sentinel-1 radar data och INSAR-metod
Jonas beskriver metoden att använda INSAR-data och hur han har använt dessa för att kontrollera sättningar på byggnader över tid.

Subsidence …

Sven Vasseur, Lantmäteriet
Sven presenterar svaren på enkäten som gjordes i samband med jubileumsstämman i mars. Enkätsvar

Kvällen avslutas med buffé och mingel

Anmälan senast 5 september på info@gisiuppsalalan.se med ev kostinfo

Välkomna!

 

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus