GIS i pandemiarbete och annan kris

Datum/Tid
04 jun 2020
10:00 - 11:00


Det finns behov av att dela med sig av de erfarenheter vi skaffar oss under den rådande händelsen och möjliggöra samarbeten och utbyten av erfarenheter. GIS i Uppsala län bjöd därför in sina medlemmar samt GIS i Västmanland till ett digitalt möte för att träffas och prata om GIS i pandemiarbetet. Till mötet bjöds också några statliga myndigheter in.

Här finns en mötessammanfattning, olika presentationer från  Heby kommun och Uppsala kommun, samt MSB Myndighetssamordning GIS Corona

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus