Digitalt seminarium – Digitala detaljplaner 17 januari 2022

Datum/Tid
17 jan 2022
15:00 - 17:00


Vi vill bjuda in er till ett seminarium där två av länets kommuner delar med sig av sina erfarenheter kring digital detaljplanehantering. Utöver det kommer vi få information kring det nationella arbete som pågår, via Lantmäteriet.

Sven Vasseur, Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet 

Nationellt och myndighetsgemensamt arbete kring uppdrag om digital samhällsbyggnadsprocess

http://www.gisiuppsalalan.se/wp-content/uploads/Lantmateriet-Smartare-samhallsbyggnadsprocess-20220117.pdf

 

Ulrika Hagblom, GIS-ingenjör, Uppsala kommun

Uppsala har tagit beslut att påbörja projektet med attdigitalisera äldre detaljplaner 2022, Ulrika kommer presentera förstudien somligger bakom beslutet, de utmaningar de står inför och vad som är nästa stegför kommunen.

http://www.gisiuppsalalan.se/wp-content/uploads/Uppsala-kommun-Presentation-digitalisering-av-aldra-detaljplaner-20220117.pdf

 

Adriana Berbesi-Stenfeldt, GIS-samordnare, Heby kommun 

Heby kommuns förberedande arbete för leverans av digitaladetaljplaner till den Nationella geodataplattformen.

http://www.gisiuppsalalan.se/wp-content/uploads/Heby-kommun-Seminariet-Digitala-DP-till-NGP-20220117.pdf

 

Anmäl er till seminariet på info@gisiuppsalalan.se

Varmt välkomna!

 

 

 

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus