GIS i pandemiarbete och annan kris

Datum/Tid
01 sep 2020
13:00 - 15:00


BAKGRUND

Det finns behov av att dela med sig av de erfarenheter vi skaffar oss under den rådande pandemin och möjliggöra samarbeten och utbyten av erfarenheter. GIS-föreningen GIS i Uppsala län bjuder därför in sina och GIS i Västmanlands medlemmar till träffar på temat.

TEMA MOBILDATA

Aktörer har under sommaren haft möjlighet att använda sig av mobildata för att svara på olika frågor, det kan vara att undersöka resmönster, regelefterlevnad eller att som en service till allmänheten visa hur stor trängsel det är på badplatser i realtid. På mötet kommer vi kunna höra om hur detta har fungerat och vi kan diskutera om vi kan se användning av detta vid andra tillfällen också. Helsingborg stad deltar och presenterar hur de arbetat.

Dagordning

GIS i kris 200901 minnesanteckningar

GIS i kris pandemi 200901

Helsingborg Smartare stränder Händelsekartan

Uppsala kommun Trygghetsverktyg

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus