Studieresa till Gävle

Datum/Tid
08 apr 2013 - 09 aug 2013
12:00 - 15:00


Inbjudan – anmälan
Reseberättelse

8-9 april gör vi en lunch-till-lunchresa till Gävle där vi besöker Gävle kommun och Lantmäteriet.

Resor
Resan till Gävle kan antingen gå med tåg från Uppsala på gemensam gruppbiljett eller på annat sätt som deltagarna själva väljer (anges vid anmälan).’

Restider
Avresa från Uppsala 8 april 12.00 (framme 12.50) och avresa Gävle 9 april 14.19 (15.06).

Kostnader
Gis-föreningen står för kostnaderna för 2 medlemmar per medlemsorganisation (gäller ej enskilda medlemmar). Andra intresserade är välkomna att deltaga, men täcker sina egna kostnader. För information om fler än två deltagare/organisation kontakta Karin.Ericsson@lm.se

Anmälan
Definitivanmälan och angivande av färdsätt till info@GISiUppsalalan.se senast 27 mars.

Välkomna!

 

Program måndag 8 april

13-15.30 Gävle kommun
Vi tas om hand av Annelie Höök och får ta del av:
– Geodatahanteringen på Gävle kommun, samt stödet till Älvkarleby och Ockelbo
kommuner
– Användningen av geodata samt den nya applikationen ”Gränssnittet”
– Erfarenheter av Geodatasamverkan
– Samarbetet mellan Gävleborgs läns kommuner (inkl. Älvkarleby kommun), det s.k.
cX-samarbetet
Vid lämplig tidpunkt bjuds vi på eftermiddagsfika.
Kvällsaktivitet
Vi besöker Gävles Skybar vid Gävlestrand för samkväm, erfarenhetsutbyte och mingel.
Därefter äter vi middag på restaurangen.
Övernattning på hotell

Program tisdag 9 april

8.30-12.30 Lantmäteriet
Vi får ta del av:
– Presentation av flygbildshanteringen
– Presentation av hanteringen kring laserskanning och höjddata

10-10:30 – Fika i Lantmäteriets lunchmatsal
– Besök hos Swepos driftcentral
– Presentation av lagring/ajourhållning/kvalitetsarbete gällande geodata
– Presentation av leveransrutiner och olika former av tillhandahållande

12.30-13.30 Lunch vid eget bord i Lantmäteriets matsal

14.19 Avresa från Gävle med tåg som anländer till Uppsala 15.06

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus