Digitalisering av samhällsbyggnadsprecessen

Datum/Tid
06 okt 2020
14:00 - 16:00


Det finns många incitament för att öka digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, vilket är något som uppmärksammas av alla aktörer som verkar i branschen. Det finns pågående regeringsuppdrag som utdelats till Lantmäteriet och länsstyrelserna, standarder för detaljplaner som är på remiss från Boverket, och utveckling av programvaror för att tillmötesgå dessa behov.

  1. Introduktion och presentation
  2. Mats Berglund, Lantmäteriet
  3. Svante Guterstam, Uppsala kommun
  4. Johan Morhed och Louise Tränk, Länsstyrelsen Uppsala län
  • Hur kan vi hjälpa varandra idag att bli mer digitala?
  • Vilka data kan vi tillgängliggöra och på vilket sätt?
  • Vad skulle ge störst nytta för dig i ditt arbete? Data, samverkan?
  • Under oktober kommer kommunernas politiska- och tjänstemannaledningar gå på webbsändningarna för Våga vara digital -hur kan vi visa dem att vi vill utveckla digitaliseringen och att vi vill hänga med i utvecklingen?

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till louise.trank@lansstyrelsen.se. Du får därefter en länk till mötet.

Inbjudan som pdf

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus