GEOINFO 20111

Datum/Tid
03 okt 2011 - 05 okt 2011
Hela dagen


Minnesanteckningar från GEOINFO, 3-5 oktober i Uppsala

Konferensenstema var infrastruktur för geodata och GIS-användning (faktiska GIS-tillämpningar, användarvänlighet och design). Tillsammans med GI Norden arrangerades ett internationellt seminarium på tema SDI (Spatial Data Infra structure). Även en utställningsdel fanns där företag och organisationer presenterade sitt utbud.

Temat GIS-användning karaktäriserades av mobila lösningar, hälsotema, 3D & 4D, användarvänlighet, reseplanering, felanmälan, webbkartografi m.m. Appar för Smartphones och läsplattor, WMS-tjänster/kartstöd på webben samt Open-Sourceprogramvaror var vanligt förekommande.

En workshop genomförde ett förenklat användbarhetstest på Geodataportalen. Testet gjordes utifrån tre aspekter; Transformation, Prestanda, Användbarhet.

På sista konferensdagen hölls ett möte för SamGIS-föreningarna.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus