After Work på SGU i Uppsala

Laddar Karta...

Datum/Tid
25 apr 2012
00:00

Plats
SGU


Program och inbjudan

Välkommen till After Work på SGU med GIS-föreningen

När: Onsdag den 25 april 2012 kl 15:00-19:00
Var: Villavägen 18, Uppsala.

Vi bjuder på en inspirerande eftermiddag med möjlighet till att träffa GIS-intresserade kollegor från
andra arbetsplatser. Ta även tillfället i akt att få svar på dina frågor och funderingar kring framtidens
geodataförsörjning!

SGUs roll i den digitala planeringen

15:00-15:15 Välkommen från GIS-föreningen samt nyheter från Lantmäteriet
Kerstin Johansson & Eva Jirner Lindström, värdinnor för After Work

15:15-15:30 Geodatasamverkan – samverkansavtalets innehåll, villkor och avgifter
Geodatasamverkan är benämningen på den strukturerade samverkan som skapats mellan myndigheter
som utför offentliga uppgifter. Parterna bygger upp en infrastruktur för geodataförsörjningen i Sverige.
Samverkansavtalet syftar bland annat till att reglera parternas rätt att använda de geodataprodukter som görs tillgängliga genom en årsavgift (datadelningslicens).
Naima Almström, Lantmäteriet

15:35-16:05 SGUs geodata och e-tjänster
Vilka geodata och e-tjänster finns tillgängliga från SGU? Hur hittar man dem, hur använder man dem
och kostar det något? Detta och lite till försöker vi ge svar på genom att presentera och demonstrera
SGUs geodata och e-tjänster, både kartvisarna och kartgeneratorn, där du kan ladda hem egna pdfkartor.
Helena Johansson, SGU

16:05-16:30 Kartering
Information om den nya nationella höjddatabasen och om jordartskarteringen.
Henrik Mikko, SGU

16:30-17:00 Samhällsplanering
Geologisk information i översiktsplaneringen.
Eva Jirner Lindström, SGU

17:00-19:00 Mingel
GIS-föreningen bjuder på förtäring med vin och öl samt alkoholfritt alternativ.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus