Archive | Nyheter

2019 års GIS stipendium har tilldelats Rushana Murtazina

för sitt projektarbete Impact of population growth to the natural resources around lake Victoria, Africa. Motivering: I sitt arbete har stipendiaten kombinerat styrkorna och möjligheterna i såväl raster- som vektorgis. Resultatet av analysen visar tydligt på de utmaningarna vi står inför då befolkningen ökar och odlingsbar mark behövs för produktion av mat och energi, samtidigt som […]

Continue Reading
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus