2019 års GIS stipendium har tilldelats Rushana Murtazina

för sitt projektarbete Impact of population growth to the natural resources around lake Victoria, Africa.

Motivering:

I sitt arbete har stipendiaten kombinerat styrkorna och möjligheterna i såväl raster- som vektorgis.

Resultatet av analysen visar tydligt på de utmaningarna vi står inför då befolkningen ökar och odlingsbar mark behövs för produktion av mat och energi, samtidigt som mark exploateras för nyanläggning av vägar, bostäder och industri.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus