2018 års GIS stipendium har tilldelats Emilia Rosander, Katarina Ekeroot och Liv Ragnarsson

för sitt projektarbete KRIS-APPEN

Motivering:

Stipendiaterna har uppmärksammat ett behov som kan lösas med GIS som verktyg. De har även adresserat det vitala med en sådan tjänst; att det krävs adekvata uppdatering så att vi kan lita på informationen som finns när olyckan väl är framme.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus