2022 års GIS stipendium har tilldelats Omar Farook

Omar Farook tilldelas årets stipendium för sitt examensarbete ”Measuring public transport accessibility.

 Motivation:

A quantitative analysis of the bus network in Uppsala through the prism of accessibility and mobility”. Arbetet är en gedigen analys av tillgängligheten till Uppsalas kollektivtrafik och visar hur geodata och geografiska analyser kan användas för att öka förståelsen för hur befolkningen reser i tätorten.

Comments are closed.
Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus