2018 års GIS-stipendium utdelat!

Vid årsstämman 14 mars 2019 tilldelades

  • Emilia Rosander
  • Katarina Ekeroot
  • Liv Ragnarsson

GIS i Uppsalas län stipendium för 2018, för sitt förslag till en ”Kris-app”.

 

Producerad av WebbPlatsen i Sverige AB | Skyddad med AVG Antivirus